Zangoefeningen Thea van der Putten; Rachel Ann Morgan

Vorige keer plaatste ik een foto van een hele jonge Thea van der Putten (sopraan), die mijn hart veroverd had met haar invulling van de rol van Susanna in Le Nozze di Figaro van Mozart (1756-1791).

Vocal Exercises

Ik was zo benieuwd hoe het met haar verder was gegaan en zocht naar haar op Google. Wat een mooi cadeau: 50 zangoefeningen die ik kon downloaden en die ik nu vrijwel dagelijks doorneem. Ik heb nu eenmaal af en toe behoefte aan “nieuwe voeding”. Wil je ze ook leren kennen? Hieronder vind je de link.

50 zangoefeningen/vocal exercises

Vandaag wil ik graag zangeres Rachel Ann Morgan in het zonnetje zetten. Ik ben vrienden met haar op Facebook. Hier een foto en tekstje uit het programmaboekje van Opera Forum: de opera Albert Herring van Benjamin Britten (seizoen 1983-1984), waarin zij de rol van Mrs. Herring, Alberts moeder, zong. Rachel Ann woont tegenwoordig op een prachtige plek in Frankrijk.

Hele fijne week,

Marijke

Opera Forum: Le Nozze di Figaro

Wat een fantastisch mandje heb ik toch. Ik vind er het ene na het andere bijzondere programmaboekje. In mijn blogs op www.triomagma.eu schreef ik de laatste weken over de Bach-aria’s “Erbarme dich” en “Ich will dir mein Herze schenken”. Dit als voorbereiding op ons a.s. Paasconcert in de Sint-Nicolaas Kerk in La Roche op 14 april 2019. Ik kon tekst en vertalingen geven uit programmaboekjes uit 1946 (Hoorn), Hengelo (1986) en
Oldenzaal (1988).

Dit keer wil ik het hebben over “Le Nozze di Figaro” van Mozart (1756-1791). Op tv zag ik mijn eerste opera: “Carmen” van Bizet. Ik was toen ongeveer 15 jaar. In Hengelo zag ik, samen met mijn man Eric van der Horst, de eerste live opera. Ik was toen al zeker 29 jaar, want onze dochter Mara werd in 1981 in die stad geboren. We kregen als nieuwe inwoners tickets voor een voorstelling naar keuze en dat werd deze opera, uitgevoerd door Opera Forum.

Eerlijk gezegd weet ik niet of het deze uitvoering is geweest, omdat er op het boekje seizoen 1984-1985 staat. Zou zo’n aanbod zo lang geldig zijn? Hoe dan ook, we vonden alles prachtig. Ik weet dat ik lyrisch was over Susanna (Thea van der Putten) die het recitatief “Giunse al fin il momento” en de aria “Deh vieni non tardar” zong. Ik zie haar nog op het bankje in het park zitten.

Op Facebook ben ik vrienden met Marjolein Koetsier, Nicole Fiselier en Annett Andriessen. Leuk dus om de namen Annett Andriessen en Wim Fiselier in dit boekje tegen te komen. Aan Frans Fiselier en zijn Masterclass en privé zangles heb ik enorm goede herinneringen. Hij heeft me destijds ook geweldig geholpen door me te vragen, waarom ik persé op een conservatorium zou willen afstuderen als ik er me er zo ongelukkig voelde. Hij zei dat mijn niveau hoger was dan degenen die hun eindexamens hadden behaald en dat ik al werk in de professionele wereld had. Hij refereerde ook aan zijn vader, die zonder diploma goede rollen in de profwereld zong. Mijn man gelukkig en ik opgelucht …

Achteraf gezien is het heel leuk geweest om daar te wonen. De omgeving beïnvloedt beslist. Ik zong er op 2 koren (Bachkoor van Jan Heijmink-Liesert en Capelle Twente van Frans Leloux), volgde er zanglessen en ging tenslotte naar het Twents Conservatorium. Hoorde ik een prachtige aria op de radio, dan stapte ik op mijn fiets en reed door de bossen naar de muziekwinkel in Enschede om daar de partituur te kopen. Onze zoon Kim werd met zijn vriendje Ingwer lid van het Stadsjongenskoor van de Plechelmusbasiliek in Oldenzaal. Ik werkte er samen met Rinus Morsink (die nu Theater Barst aanstuurt) en Sandra de Bruin (die later professioneel pianiste werd) en anderen en zetten de opera “Amahl and the Nightvisitors” op de planken.

Voeding … Geestelijke, muzikale bezieling. Sta open voor de wereld om je heen en laat je muzikaal inspireren en verwennen.

Hele fijne week, Marijke

Hildegarde von Bingen: Intervallen en Orgasme

Ave generosa

Hildegarde von Bingen is een vrouw die zeer velen geïnspireerd heeft en dat nog steeds doet. Zo ook mij. In 2016 improviseerde ik een melodie in haar stijl bij één van de teksten die ik bij haar vond.

De titel van mijn blog klinkt heftig deze week. Dat is ook wel terecht, als je ziet wat Hildegarde, als non, heeft gezegd over mannen en vrouwen en dat ze over de lichamelijke liefde van de vrouw sprak. Maar eerst ga ik vertellen wat ik in het boek “Hildegard van Bingen” van Régine Pernoud vond over de de stem van Adam en over intervallen.

In mijn blog van vorige week schreef ik over de tegenwerking van abt Kuno. Als ze al oud is, straft hij haar voor een zogenaamd vergrijp door haar te verbieden de eucharistie te vieren. Ook de psalmen en hymnen van de liturgische dag mochten niet meer gezongen worden. Ze lijdt hier vreselijk onder en schrijft een brief aan de geestelijkheid van Mainz. Gelukkig oordeelt de aartsbisschop dat hij verkeerd was voorgelicht en hij vraagt haar vergeving en barmhartigheid.

Ruïne klooster Rupertsberg

Ze schrijft over de engelenstem van Adam, die hij verloor toen hij weg moest uit het paradijs. God beloofde echter iets van wat Adam vóór zijn straf voor zijn ongehoorzaamheid had bezeten, terug te geven aan heel speciale mensen. Zo bedachten profeten, op ingeving van de Geest, psalmen en gezangen en ook muziekinstrumenten. En in navolging van de heilige profeten bedachten ook wijze en toegewijde mensen door hun vakbekwaamheid bepaalde instrumenten, om te kunnen zingen naar gelang de verrukking van hun ziel. En wat zij zongen, bewerkten zij dankzij hun vingergewrichten en de buigingen die ze daarmee maakten, waardoor ze deden denken aan Adam, gevormd door de vinger Gods, dat wil zeggen: door de Heilige Geest, in wiens stem voor de zondeval elke harmonische klank en elke vorm van muziek een en al lieflijkheid was. Als hij was gebleven in de staat waarin hij was geschapen, zou de onvolkomen mens nooit de kracht en welluidendheid van zijn stem hebben kunnen verdragen.

Nog enkele mooie overwegingen volgen. Vervolgens schrijft ze: Daarom moet u zeer goed nadenken, u en alle prelaten, en alvorens iemand die in de Kerk Gods lof zingt tot zwijgen te veroordelen en hem te verbieden de sacramenten te ontvangen, moet u aandachtig onderzoeken waarom u dit doet en er eerst met de grootste zorgvuldigheid over discussiëren.

De ziel is een symfonie …

Na deze prachtige uitspraak geeft ze commentaar op de kloosterlijke gebedsuren, de uren die 7x per etmaal terugkeren om Gods lof te zingen. Zo legt ze een verband tussen het dagelijkse ritme van de canonieke uren ( die herinneren aan de keren dat God ten tijde van de bijbel heeft ingegrepen) en de fasen van de schepping. Ze behandelt de lauden = het uur waarop de dageraad aan de zon vooraf gaat ; De tijd daarna, waarin God Adam in het paradijs zette = de tijd van de priem tot de terts; De tijd waarin Adam alles wat leefde en alle vogelen des hemels die hij zag en kende in zijn kennis van de natuur bij hun naam noemde en hoorde hoe God in de zuiverheid van Zijn goddelijkheid tot hem sprak = als de tijd van de terts tot de sext; Hierna spreekt Hildegarde o.a. over Eva die door God uit een rib van Adam werd geschapen. Over het geluk van Adam en Eva, maar ook over de slang die haar misleidde. Dit was de tijd tussen de sext en de none.

Muzikale Levenscirkel R’dam 2005: Paradijs

Tot slot geef ik U een stukje tekst in het Engels over Hildegarde en haar uitspraken over de lichamelijke liefde: “Hildegard’s writings are also unique for their generally positive view of sexual relations and her description of pleasure from the point of view of a woman. They might also contain the first description of the female orgasm.

When a woman is making love with a man, a sense of heat in her brain, which brings with it sensual delight, communicates the taste of that delight during the act and summons forth the emission of the man’s seed. And when the seed has fallen into its place, that vehement heat descending from her brain draws the seed to itself and holds it, and soon the woman’s sexual organs contract, and all the parts that are ready to open up during the time of menstruation now close, in the same way as a strong man can hold something enclosed in his fist.   ( uit: The Life and Works of Hildegard von Bingen (1098-11790)

Hele fijne week, Marijke

Hildegarde von Bingen

Wie kent niet de naam van de mystica Hildegarde von Bingen (1098-1179)? Ze is één van de 4 vrouwen die binnen de rooms-katholieke kerk heilig zijn verklaard. De andere 3 zijn Catharina van Alexandrië, Teresa van Avila en Theresia van Lissieux. Hildegarde werd in 2012 door Paus Benedictus XVI (zelf van Duitse afkomst) heilig verklaard. Terwijl ik dit blog schrijf, luister ik op YouTube naar haar sequentia: hemelse muziek.

In 1108 wordt er met de bouw van een Benedictijner klooster begonnen nabij Disibodenberg. Op 1 november 1112 wordt er een kluis toegevoegd voor 3 vrouwen: Jutta, Hildegarde en nog een jonge non. De kluis wordt direkt dichtgemetseld … Jutta leert Hildegarde bijbelteksten te interpreteren en de liturgie te bestuderen.

December 1136 overlijdt Jutta. De nonnengemeenschap bestaat inmiddels uit 10 nonnen, die Hildegarde als magister kiezen. Ze kan geen abdis zijn, omdat abt Kuno over het klooster als geheel gaat.

Als Hildegarde 42 jaar wordt (1141), krijgt ze haar eerste visioen. De benedictijner monnik Volmar, prior van het vrouwengedeelte, schrijft haar visoen op in kerklatijn.

In eerste instantie wordt ze met argwaan bekeken. Ze krijgt echter steun van Paus Eugenius III, nadat Bernardus van Clairvaux en de aartsbisschop van Mainz haar geschriften onder zijn aandacht hebben gebracht. Dit gebeurt tijdens de synode van Trier in 1147.

In 1147 sticht ze haar eigen klooster op de Rupertsberg bij Bingen. In 1152 verlaten de nonnen het klooster van Disiboden om zich te vestigen in het klooster bij Bingen. Dit trekt steeds meer religieuze vrouwen, zodat er in 1165 een tweede klooster bij komt bij Eibingen. Hildegarde heeft de leiding over beide. Ze is natuurlijk heel erg tegengewerkt door abt Kuno. Gelukkig helpt ook dit keer de aartsbisschop van Mainz haar.

Volgende week schrijf ik verder over deze boeiende vrouw met een enorme persoonlijkheid, die zoveel voor de mensheid heeft betekend en die ook nu nog zoveel mensen in het hart weet te raken en te inspireren met haar muziek, haar kruidenleer, haar visioenen, haar kijk op medische zaken en haar opvallende uitspraken over de seksualiteit van de vrouw en de relatie tussen man en vrouw.

Inspirerende week vol mooie muziek,
Marijke