Hildegarde von Bingen

Wie kent niet de naam van de mystica Hildegarde von Bingen (1098-1179)? Ze is één van de 4 vrouwen die binnen de rooms-katholieke kerk heilig zijn verklaard. De andere 3 zijn Catharina van Alexandrië, Teresa van Avila en Theresia van Lissieux. Hildegarde werd in 2012 door Paus Benedictus XVI (zelf van Duitse afkomst) heilig verklaard. Terwijl ik dit blog schrijf, luister ik op YouTube naar haar sequentia: hemelse muziek.

In 1108 wordt er met de bouw van een Benedictijner klooster begonnen nabij Disibodenberg. Op 1 november 1112 wordt er een kluis toegevoegd voor 3 vrouwen: Jutta, Hildegarde en nog een jonge non. De kluis wordt direkt dichtgemetseld … Jutta leert Hildegarde bijbelteksten te interpreteren en de liturgie te bestuderen.

December 1136 overlijdt Jutta. De nonnengemeenschap bestaat inmiddels uit 10 nonnen, die Hildegarde als magister kiezen. Ze kan geen abdis zijn, omdat abt Kuno over het klooster als geheel gaat.

Als Hildegarde 42 jaar wordt (1141), krijgt ze haar eerste visioen. De benedictijner monnik Volmar, prior van het vrouwengedeelte, schrijft haar visoen op in kerklatijn.

In eerste instantie wordt ze met argwaan bekeken. Ze krijgt echter steun van Paus Eugenius III, nadat Bernardus van Clairvaux en de aartsbisschop van Mainz haar geschriften onder zijn aandacht hebben gebracht. Dit gebeurt tijdens de synode van Trier in 1147.

In 1147 sticht ze haar eigen klooster op de Rupertsberg bij Bingen. In 1152 verlaten de nonnen het klooster van Disiboden om zich te vestigen in het klooster bij Bingen. Dit trekt steeds meer religieuze vrouwen, zodat er in 1165 een tweede klooster bij komt bij Eibingen. Hildegarde heeft de leiding over beide. Ze is natuurlijk heel erg tegengewerkt door abt Kuno. Gelukkig helpt ook dit keer de aartsbisschop van Mainz haar.

Volgende week schrijf ik verder over deze boeiende vrouw met een enorme persoonlijkheid, die zoveel voor de mensheid heeft betekend en die ook nu nog zoveel mensen in het hart weet te raken en te inspireren met haar muziek, haar kruidenleer, haar visioenen, haar kijk op medische zaken en haar opvallende uitspraken over de seksualiteit van de vrouw en de relatie tussen man en vrouw.

Inspirerende week vol mooie muziek,
Marijke